top of page
DSC-0086 (2).jpeg

A-LOG
Anna Norkvist Johansson

Föräldraledig fram till 1/8-2025

Leg. logoped sedan 2015 och jobbar huvudsakligen med personer som drabbats av neurologisk sjukdom/skada i vuxen ålder. De flesta som jag träffar får logopedisk behandling i hemmet och behöver oftast hjälp med talet, språket, rösten och/eller sväljningen. Jag jobbar konsultativt ut mot vård- och omsorgsboenden samt personer som omfattas av Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH). 

Vanligt förekommande diagnoser:

sväljningssvårigheter (inkl. sväljrädsla), afasi, dysartri, dysartrofoni, apraxi, dysfoni, fonasteni.

Övrigt:

- Specialkompetens: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), motiverande samtal (MI), Lee Silverman Voice Treatment (LSVT), Expiratory Muscle Strength Training (EMST), cervikal auskultation (CA), studenthandledning.

KONTAKTA MIG

070 745 56 03

Tack för ditt meddelande!

bottom of page