DSC-0086 (2).jpeg

A-LOG

Anna Norkvist Johansson

Leg. logoped sedan 2015 och jobbar huvudsakligen med personer som drabbats av neurologisk sjukdom/skada i vuxen ålder. De flesta som jag träffar får logopedisk behandling i hemmet och behöver oftast hjälp med talet, språket, rösten och/eller sväljningen. Jag jobbar konsultativt ut mot vård-och omsorgsboenden samt personer som omfattas av Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH). Sedan maj 2020 tar jag även emot patienter i behov av rehabilitering efter coronavirus (COVID-19).

Vanligt förekommande diagnoser:

sväljningssvårigheter (inkl.sväljrädsla), afasi, dysartri, dysartrofoni, apraxi, fonasteni.

Övrigt:
- Tjänstgör som klinisk adjunkt via Karolinska institutet.
- Specialkompetens: motiverande samtal (MI), Lee Silverman Voice Treatment (LSVT), expiratory muscle strength training (EMST), cervikal auskultation (CA), studenthandledning.

KONTAKTA MIG

070 745 56 03

Magnus Ladulåsgatan 26, 1tr

118 66 Stockholm

Tel: 08-720 60 22

Mail: kontakt@soderlogopederna.se

PROUDLY CREATED BY SOCIAL TIGER (2020)

SÖDERLOGOPEDERNA