top of page
DSC-0086 (2).jpeg

A-LOG

Anna Norkvist Johansson

Leg. logoped sedan 2015 och jobbar huvudsakligen med personer som drabbats av neurologisk sjukdom/skada i vuxen ålder. De flesta som jag träffar får logopedisk behandling i hemmet och behöver oftast hjälp med talet, språket, rösten och/eller sväljningen. Jag jobbar konsultativt ut mot vård- och omsorgsboenden samt personer som omfattas av Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH). Sedan maj 2020 tar jag även emot patienter i behov av rehabilitering efter coronavirus (COVID19).

Vanligt förekommande diagnoser:

sväljningssvårigheter (inkl. sväljrädsla), afasi, dysartri, dysartrofoni, apraxi, dysfoni, fonasteni.

Övrigt:
- Tjänstgör som klinisk adjunkt via Karolinska institutet.
- Specialkompetens: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), motiverande samtal (MI), Lee Silverman Voice Treatment (LSVT), Expiratory Muscle Strength Training (EMST), cervikal auskultation (CA), studenthandledning.

KONTAKTA MIG

070 745 56 03

Tack för ditt meddelande!

bottom of page