DSC-0086 (2).jpeg

A-LOG

Anna Norkvist Johansson

Leg. logoped sedan 2015 och jobbar huvudsakligen med personer som drabbats av neurologisk sjukdom/skada i vuxen ålder. De flesta som jag träffar får logopedisk behandling i hemmet och behöver oftast hjälp med talet, språket, rösten och/eller sväljningen. Jag jobbar konsultativt ut mot vård-och omsorgsboenden samt personer som omfattas av Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH). Sedan maj 2020 tar jag även emot patienter i behov av rehabilitering efter coronavirus (COVID-19).

Vanligt förekommande diagnoser:

sväljningssvårigheter (inkl.sväljrädsla), afasi, dysartri, dysartrofoni, apraxi, fonasteni.

Övrigt:
- Tjänstgör som klinisk adjunkt via Karolinska institutet.
- Specialkompetens: motiverande samtal (MI), Lee Silverman Voice Treatment (LSVT), expiratory muscle strength training (EMST), cervikal auskultation (CA), studenthandledning.

KONTAKTA MIG

070 745 56 03

Tack för ditt meddelande!