top of page

Om oss

Söderlogopederna är en mottagning som öppnade 2001 och utförs av fyra erfarna logopeder. Mottagningen är auktoriserad av Stockholms Läns Landsting vilket innebär att utredning och behandling är kostnadsfri för barn under 18 år. Vuxna betalar ordinarie patientavgift. Frikort gäller.

Anna Karlén Åborg

Logopedexamen 1989 i Stockholm. Har arbetat som allmänpraktiserande logoped och har sedan lång tid inriktat sig på barn med tal- och språkstörningar och barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Har tidigare arbetat i neuropsykiatriska utredningsteam
samt på specialförskolor och skolor för barn med grava tal- och språkstörningar.

Tel. 08 - 720 60 22, v.g. lämna ett meddelande så ringer jag upp!

akå3.jpg
anna2.jpg

Anna Stenlund Tyrén

Logopedexamen 1983 i Stockholm. Arbetar sedan många år med behandling av röstproblem i tal och sång, vuxna med förvärvade hjärnskador som medför tal- och språkproblem (afasi och dysartri) samt barn med tal- och språkstörning. Har LSVT-certifikat för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Ger kurser i röst och tal med inriktning på förebyggande rösthälsovård och framförandeteknik. Uppdragsgivare är offentlig förvaltning, högskolor och privata näringslivet samt privatpersoner. Är handledare på KIs
logopedutbildning.

Tel. 08 - 720 60 22, v.g. lämna ett meddelande så ringer jag upp!

Adam Hillgren

Logopedexamen 2016 i Stockholm. Utbytesprogram på logopedutbildningen vid University of Illinois at Urbana-Champaign 2015. Röstergonomutbildning 2017. Arbetar med bedömning och behandling av röstproblem i tal och sång, könsbekräftande röstbehandling för transpersoner, sväljningssvårigheter, vuxna och barn med tal- och språksvårigheter samt barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Innehar LSVT-certifikat för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Vidareutbildat mig i
metoden/apparaturen Expiratory Muscle Strength Training för träning av röst/tal/sväljning hos vuxna. Har kompetens gällande fiberskopisk undersökning av sväljningen samt sväljröntgen. Vidareutbildad gällande feminisering- och maskuliniserande röstbehandling för transpersoner. Vidareutbildad gällande Acceptance- and Comittment Therapy (ACT). Ger kurser i röst och tal med inriktning på förebyggande rösthälsovård samt om ät- och sväljsvårigheter. Är handledare på KIs logopedutbildning och utbildar logonomer och sångpedagoger inom Röstanatomi - och fysiologi, Fonetik samt Röststörningar på Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

Driver Recitando AB

Tel. 076 - 1363 461, adam.hillgren@soderlogopederna.se

DSC_0210%252520(2)_edited_edited_edited.

Amanda Hjärpe
Logopedexamen 2016 i Stockholm. Arbetar med bedömning och behandling av barn med tal- och språksvårigheter samt genomför läs- och skrivutredningar. Har tidigare arbetat bl.a. på korttidsboende för barn med autism och som barnskötare på förskola. Har god erfarenhet och kunskap gällande flerspråkighet, TAKK och tidig intervention.
Tel. 070-315 31 91
amanda.hjarpe@soderlogopederna.se


Halina Larsson Diver

Logopedstudent och logopedassistent

Arbetar även som logonom. Har LSVT-certifikat för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Genomgått fördjupningsutbildning gällande röstbehandling för transpersoner.

halina.larsson@soderlogopederna.se


Ella Arndt (föräldraledig)
Logopedexamen 2022 i Stockholm. Arbetar med bedömning och behandling av vuxna och barn med tal-, röst- och språksvårigheter. Har LSVT-certifikat för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Har tidigare arbetat som barnskötare på förskola, träningsinstruktör och har en bakgrund som sångerska. Vidareutbildad inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och prevention av ohälsosamma levnadsvanor.
Tel. 073- 59 79 110

bottom of page