Om oss

Söderlogopederna är en mottagning som öppnade 2001 och utförs av fyra erfarna logopeder. Mottagningen är auktoriserad av Stockholms Läns Landsting vilket innebär att utredning och behandling är kostnadsfri för barn under 18 år. Vuxna betalar ordinarie patientavgift. Frikort gäller.

Anna Karlén Åborg

Logopedexamen 1989 i Stockholm. Har arbetat som allmänpraktiserande logoped och har sedan lång tid inriktat sig på barn med tal- och språkstörningar, barn med neuropsykiatriska frågeställningar samt barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Har tidigare arbetat i neuropsykiatriska utredningsteam
samt på specialförskolor och skolor för barn med grava tal- och språkstörningar.

Tel. 08 720 61 05

akå3.jpg
anna2.jpg

Anna Stenlund Tyrén

Logopedexamen 1983 i Stockholm. Arbetar sedan många år med behandling av röstproblem i tal och sång, vuxna med förvärvade hjärnskador som medför tal- och språkproblem (afasi och dysartri) samt barn med tal- och språkstörning. Har LSVT-certifikat för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Ger kurser i röst och tal med inriktning på förebyggande rösthälsovård och framförandeteknik. Uppdragsgivare är offentlig förvaltning, högskolor och privata näringslivet samt privatpersoner. Är handledare på KIs
logopedutbildning.

Tel. 08 720 61 02

Adam Hillgren

Logopedexamen 2016 i Stockholm. Utbytesprogram på logopedutbildningen vid University of Illinois at Urbana-Champaign 2015. Röstergonomutbildning 2017. Arbetar med bedömning och behandling av röstproblem i tal och sång, sväljningssvårigheter, vuxna och barn med tal- och språksvårigheter. Har LSVT-certifikat för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Vidareutbildat mig i
metoden/apparaturen Expiratory Muscle Strength Training för träning av röst/tal/sväljning hos vuxna. Har kompetens gällande fiberskopisk undersökning av sväljningen samt sväljröntgen. Ger kurser i röst och tal med inriktning på förebyggande rösthälsovård samt om ät- och sväljsvårigheter. Är handledare på KIs logopedutbildning.

Tel. 08 720 61 06

DSC_0210%252520(2)_edited_edited_edited.