top of page
DSC_0061%20(3)_edited.jpg

Afasi

Får man en stroke eller annan skada i hjärnan finns en stor risk att hjärnans språkfunktioner skadas.


Afasi är en språkskada som kan påverka samtliga språkförmågor: att tala, förstå tal, läsa och skriva men i olika grad beroende på var hjärnan skadats och hur utbredd skadan är.


Ur Svenska Logopedförbundet


Afasibehandling hos Söderlogopederna


Du kommer hit på remiss från läkare, logoped eller sjuksköterska på ditt vård- och omsorgsboende. 


Eftersom afasi kan påverka olika språkliga funktioner anpassas behandlingen utifrån varje persons svårigheter. Ibland krävs alternativ kommunikation och vi skriver då ut talhjälpmedel efter behov. Det är en fördel om man kan träna själv varför vi gör självträningsmaterial för hemträning. Vi använder även datorprogram anpassade för personer med afasi.


Behandlingen kan variera från en till flera gånger per vecka men även glesare behandling förekommer. Behandlingen är oftast individuell. Goda kontakter finns med Afasiföreningen i Stockholm och Vuxenskolans afasicirklar.

Även anhöriga kan ha behov av att tala med någon som har erfarenhet av de problem som kan uppstå i samband med stroke eller annan hjärnskada som orsakar språkproblem. Logopeden informerar anhöriga och personal samt visar dem hur de på bästa sätt kan kommunicera med den drabbade personen.


Afasiföreningen i Stockholms län

bottom of page