top of page
DSC_0066%20(2)_edited.jpg

Barn med tal- och språksvårigheter

I fyraårsåldern har det mesta av de språkliga färdigheterna, det vill säga tal, språk och kommunikation, fallit på plats.


En del barn får dock svårigheter med att tillägna sig tal och språk. Svårigheterna kan se ut på många olika sätt och visa sig i olika åldrar, en del kommer inte igång med att prata, en del har svårt att utveckla ordförråd och grammatik, andra har svårt med uttalet eller att förstå talat språk.


Oftast kan man inte förklara varför ett barn är tal/språkförsenat, men det är känt att ärftliga faktorer spelar in.


Hos en logoped kan barnet få sina svårigheter utredda och behandlade. Behandlingen kan innebära träning hos logoped, övningsmaterial att göra hemma, eller för barn med stora svårigheter plats på en språkförskola.


Ta kontakt med en logoped om du observerar något/några av följande punkter:
• att ditt barn är senare i talet än sina jämnåriga.
• att vuxna och barn inte förstår vad ditt barn säger.
• att ditt barn inte förstår vad omgivningen säger.
• om du själv är orolig för ditt barns språk.


Behandling av barn med tal- och språksvårigheter hos Söderlogopederna.

Du som undrar om ditt barn har en tal- och/eller språkstörning med behandlingsbehov och vill ha en logopedisk bedömning kan vända dig till oss. Du får kontakt med oss i första hand genom att kontakta BVC-sköterska, skolsköterska eller läkare för remiss men du kan också ringa oss direkt för en kortare konsultation.


När en remiss är skriven skickas den till oss och ditt barn ställs i kö. Vi kontaktar dig när ditt barn har fått plats och du får en kallelse för bedömning.


Vid första besöket bedöms ditt barns behandlingsbehov och logopeden
överenskommer med dig om eventuell behandling och dess omfattning. Denna
består oftast av strukturerad tal- och språkträning via lek och spel på mottagningen
men viss behandling kan också ske genom samarbete med personal på förskola/skola.
Behandlingstiden kan variera från något enstaka besök till flerårig kontakt. Besöken
är avgiftsfria fram tills att barnet fyller 18 år.


Utredningar
Hos oss finns lång erfarenhet gällande utredning av tal- och språkförmåga i samband med neuropsykiatriska frågeställningar. Utredningarna varierar i omfattning beroende på hur de är tänkta att användas.


Afasiföreningen i Stockholms län
Blom (råd och information om tal- och språkträning)

bottom of page