top of page
DSC_0076_edited.jpg

Läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi)

Både barn/ungdomar och vuxna kan ha läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Dyslexi är ofta ärftligt. Att läsa och skriva är i högsta grad språkliga förmågor.


Logopeden har genom sina kunskaper om språket och om de färdigheter som anses vara en förutsättning för en normal läs- och skrivutveckling, möjlighet att särskilja olika typer av läs- och skrivsvårigeter och diagnostisera dessa. Detta kan även ske i samarbete med psykolog och specialpedagog.


Logopeden kan också vid behov förskriva specifika läs- och skrivhjälpmedel.


Utredningar av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter hos Söderlogopederna


Hos oss finns lång erfarenhet gällande utredning av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.


Utredningarna varierar i omfattning beroende på hur de är tänkta att användas. Remiss för utredning fås av läkare, skolsköterska eller studenthälsan. När remissen kommer till oss ställs du/ditt barn i kö. Vi kallar per telefon eller brev.


Testningen tar oftast mellan 2 till 6 timmar vid ett eller flera tillfällen. Därefter analyseras och sammanställs resultaten i ett utlåtande/intyg och eventuell diagnos sätts. I samband med utredningen erbjuds alltid ett återbesök för genomgång av utlåtandet. När det gäller skolbarn är det brukligt att ha ett möte med skolan tillsammans med föräldrarna.


För mer information, kontakta Anna Karlén Åborg,
Tel. 08-720 61 05.


Skriv-Knuten

Dyslexiförbundet FMLS

Högskoleprovet

FDB (Föräldraföreningen för dyslektiska barn)

bottom of page