top of page
DSC_0076_edited.jpg

Läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi)

Både barn/ungdomar och vuxna kan ha läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Dyslexi är ofta ärftligt. Att läsa och skriva är i högsta grad språkliga förmågor.


Logopeden har genom sina kunskaper om språket och om de färdigheter som anses vara en förutsättning för en normal läs- och skrivutveckling, möjlighet att särskilja olika typer av läs- och skrivsvårigeter och diagnostisera dessa. Detta kan även ske i samarbete med psykolog och specialpedagog.


Logopeden kan också vid behov förskriva specifika läs- och skrivhjälpmedel.


Utredningar av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter hos Söderlogopederna


Hos oss finns lång erfarenhet gällande utredning av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.


Utredningarna varierar i omfattning beroende på hur de är tänkta att användas. Remiss för utredning fås av läkare, skolsköterska eller studenthälsan. När remissen kommer till oss ställs du/ditt barn i kö. Vi kallar per telefon eller brev.


Testningen tar oftast mellan 2 till 6 timmar vid ett eller flera tillfällen. Därefter analyseras och sammanställs resultaten i ett utlåtande/intyg och eventuell diagnos sätts. I samband med utredningen erbjuds alltid ett återbesök för genomgång av utlåtandet. När det gäller skolbarn är det brukligt att ha ett möte med skolan tillsammans med föräldrarna.


Skriv-Knuten

Dyslexiförbundet FMLS

Högskoleprovet

FDB (Föräldraföreningen för dyslektiska barn)

bottom of page