top of page
DSC_0122%20(2)_edited.jpg

Hals- och röstsvårigheter

Varje människa har en unik röst. Rösten avslöjar hur vi mår; om vi är spända, glada, arga eller ledsna. Röstens funktion och hur rösten låter beror till stor del på hur halsen och stämbanden ser ut och fungerar.


Hals- och röstbesvär kan till exempel innebära heshet, en klumpkänsla eller sveda och värk i halsen, att inte orka tala så länge eller så starkt.


Röstbehandling hos Söderlogopederna
För att kunna påbörja en behandling hos oss behövs en remiss från öron-, näsa-, halsläkare eller foniater där resultat från en hals- och stämbandsundersökning finns med.


Till oss kommer barn och vuxna som har problem med sin hals och röst. Här arbetar vi också med sångare som har hals- och röstbesvär. Röstbehandling kan sägas vara röstens sjukgymnastik.


Genom praktiska övningar tränas rösten och halsens muskulatur. Halsen- och röstens koppling till olika yttre och inre faktorer som stress eller andningsmönster medvetandegörs. Ljudande i kombination med rörelser, textläsning, inspelningar, avspänningsövningar, härmning, rollspel, sång m.m. kan ingå.


Det egna arbetet med halsen- och rösten, "hemträning", är en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat. Behandlingen kan ges individuellt eller i grupp och behandlingsperiodens längd och behandlingarnas täthet anpassas efter behov och målsättning, i överenskommelse med patienten.


Arbetsmiljöfaktorer som tal i buller samt olika arbetsställningar spelar stor roll för hur rösten mår. Vi har möjlighet att göra arbetsplatsbesök för röstergonomisk utredning.

 

För privata kurser i röst och tal, individuellt eller i grupp, klicka här

bottom of page