top of page
Image by Marcus Ng

Ansträngningsutlösta andningssvårigheter

Kallas även EILO-Exercise Induced Laryngeal Obstruction, ibland även VCD - Vocal Cord Dysfunction eller Paradoxal stämbandsrörlighet.

EILO är en av flera orsaker till att ungdomar kan uppleva andnöd under träning. När man tränar ökar behovet av syre och andningsfrekvensen ökar. Vid varje andetag öppnas stämbanden och släpper in luft i
luftstrupe och lungor. EILO betyder att det uppstår en förträngning i struphuvudet (där stämbanden sitter) i samband med ansträngningen. Stämbanden går ihop istället för isär och de mjuka slemhinneveck som sitter ovanför stämbanden faller in mot mitten vid inandning och stör luftflödet. Detta ger andnöd och ibland väsande inandning sk stridor.


Diagnos
Många som har andningsproblem vid ansträngning kan ha ansträngningsastma. Astma kan ofta avhjälpas med bronkvidgande läkemedel och/eller kortikosteroider (astmasprejer). Om dessa inte har någon
effekt kan man misstänka EILO. Diagnosen ställs ofta genom att patienten berättar om sina symtom för läkaren, men för att vara säker på EILO-diagnos kan man göra ett ansträngningstest sk CLE-test hos
foniater. Om läkaren bedömer att patienten har EILO skickas ofta remiss till logoped.


Behandling
Behandlingen består av fyra steg:
- Samtal kring andningsbesvären; när och hur de förekommer, vilka reaktioner de ger mm
- Genomgång av andningsfunktionen
- Träning i att kombinera buk- och bröstkorgsmuskulaturen i andningen samt avspänningsövningar
- Införande av andningstekniken i vardagssituationer framförallt vid fysisk aktivitet.

bottom of page