top of page
DSC_0147%20(2)_edited.jpg

Mun- och halscancer

Tumörbildning i mun, svalg och strupe kan leda till nedsatt funktion av röst- tal- och
sväljfunktion. Denna typ av cancer behandlas ofta med strålning som kan ge kvarstående
och besvärande problem så som muntorrhet, heshet, tal- och sväljsvårigheter. Även
operation i samma område kan ge liknande besvär.

När du kommer till oss börjar vi med en noggrann kartläggning av såväl svårigheter som
behov. Vår målsättning är att att hitta en så pass bra lösning som möjligt och all behandling
skräddarsys efter den enskilda individen. Du kommer till oss på remiss från läkare eller
annan logoped och besöken genomförs där det passar dig. Vid behov kan vi förskriva

kommunikationshjälpmedel och vi har lång erfarenhet av såväl enkla som komplexa
lösningar.

bottom of page