top of page
DSC_0062%20(2)_edited.jpg

Dysartri

Dysartri är en talstörning till följd av nedsatt eller påverkad muskelfunktion i
talmuskulaturen.


Dysartri är en motorisk störning och påverkar inte förståelsen för språket. Personer
med dysartri kan ha en påverkan på andning, röst och artikulationsförmåga på grund
av svaghet, bristande samordning eller spänningar i musklerna. Detta gör att talet
blir mer eller mindre otydligt vilket stör kommmunikationen.


Orsaken kan vara stroke eller annan hjärnskada som medför talproblem. Dysartri
kan även orsakas av sjukdomar i nervsystemet som CP, MS, ALS eller Parkinsons
sjukdom.

Dysartribehandling hos Söderlogopederna

Du kommer hit på remiss från läkare, logoped eller sjuksköterska på ditt vård- och omsorgsboende. Det kan t.ex. vara husläkaren, neurologen,
eller den läkare som du har kontakt med på rehabiliteringskliniken på sjukhuset.


Logopeden bedömer typ av grad av dysartri och hjälper personen att använda
talresurserna så effektivt som möjligt och man kan behöva träna både artikulationen,
andningen och rösten. Här hos oss är vi även certifierade för att arbeta med LSVT
(Lee Silverman Voice Therapy) https://www.lsvtglobal.com/. En speciellt
anpassad talträning för personer med Parkinsons sjukdom. Vi har även
vidareutbildat oss i träningsapparaturen Expiratory Muscle Strength Trainer (EMST)
https://emst150.com/


Behandlingen sker en till flera gånger i veckan och anpassas efter behov och
målsättning. Vid behov skriver vi ut talhjälpmedel. Vi kan träffa dig på mottagningen
eller i hemmet.

https://neuro.se/

http://www.parkinsonforbundet.se/

http://www.mssallskapet.se/

bottom of page