top of page
DSC_0048_edited.jpg

Sväljsvårigheter och sväljrädsla

Vid ät- och sväljsvårigheter, som också kallas dysfagi, är det svårt att tugga eller att ha kontroll över mat och dryck när vi äter. Detta kan både störa din måltidsro och leda till felsväljning där det du svalt riskerar att hamna i luftvägarna. Detta kan upplevas som mycket obehagligt och innebär en ökad risk för lunginflammation.


Dysfagi kan orsakas av neurologisk skada, sjukdom och/eller strukturella missbildningar i mun, svalg och strupe. Både barn som vuxna kan drabbas och försämrad ät- och sväljförmåga är också en del av normalt åldrande. Vanliga sjukdomar och tillstånd som ger dysfagi är stroke, Parkinsons sjukdom, MS, ALS,
demens och mun- och svalgcancer. Sväljrädsla är en beskrivning av sväljsvårigheter där man inte kan finna fysiologiska orsaker till sväljningssvårigheterna men har utvecklat en rädsla för att dricka och/eller äta.


Utredning och behandling av ät- och sväljsvårigheter/dysfagi och sväljrädsla hos Söderlogopederna


För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga vård och behandling är det viktigt att noggrant utreda vad som orsakar svårigheterna. Du kommer hit på remiss från sjuksköterska, läkare eller annan logoped och vi kan utföra bedömning och behandling både på mottagningen eller hemma hos dig.

Utredningen består av en bedömning av mun och svalg samt ett sväljtest och/eller en måltidsobservation. Vi har även möjlighet att skicka remiss till annan instans vid behov av instrumentell bedömning så som fiberoptisk undersökning och/eller sväljröntgen.

All behandling och rådgivning skräddarsys efter dina specifika behov med målsättning om att du ska kunna hantera dina sväljningssvårigheter på allra bästa sätt. Vid behov, önskemål och möjlighet erbjuder vi också träning av sväljförmågan. Exempel på sådan sväljträning kan vara träning med munskärm, Expiratory Muscle Strength Training (EMST), Lee Silverman Voice Treatment (LSVT), Shaker exercise
samt sväljtekniker så som Mendehlsons manöver m.m..


För kurser om sväljsvårigheter

bottom of page